30.09.2015 roku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie. Lider projektu i partnerzy spotkali się w Portugalii. Organizatorem spotkania, na którym omawiano przyszłe działania w ramach projektu, było Associação Intercultural Amigos da Mobilidade.


11.01.2016 r. odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerskie, którego organizatorem była Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce. Tym razem partnerzy spotkali się w Polsce. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania i zaplanowano realizację kolejnych zadań.


18-19.05.2016 r w Radomiu (Polska) odbyło się III międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego. Spotkanie organizowane było przez Partnera polskiego - Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy.
W spotkaniu uczestniczyło 11 przedstawicieli Partnerów projektu. Celem spotkania było omówienie stanu realizacji prac nad bieżącymi rezultatami oraz zaplanowanie prac na kolejny okres 6 m-cy.


07-08.09.2016 r w Erfurcie (Niemcy) odbyło się IV międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego. Spotkanie organizowane było przez Partnera niemieckiego - Handwerksammer Erfurt. Celem spotkania było wspólne omówienie rezultatów O3 – O5, zarządzanie bieżące oraz raportowanie dla Lidera, omówienie i zaplanowanie działań na kolejnych 6 m-cy.


18-19.01.2017 r w Erfurcie (Niemcy) odbyło się V międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego, którego organizatorem był Partner niemiecki - Handwerksammer Erfurt. Celem spotkania było wspólne omówienie dotychczas osiągniętych rezultatów, zarządzanie bieżące, raportowanie dla Lidera, sporządzenie raportu przejściowego z realizacji projektu dla FRSE - Narodowej Agencji Programu Erasmus+, omówienie i zaplanowanie działań na kolejnych 6 m-cy.


23-24.05.2017 r. w Portugalii odbyło się VI międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego, którego organizatorem był Partner portugalski - Associação Intercultural Amigos da Mobilidade. Celem spotkania było wspólne omówienie dotychczas osiągniętych rezultatów, zarządzanie bieżące, omówienie stanu realizacji prac nad bieżącymi rezultatami oraz zaplanowanie prac na następnych 6 m-cy.

Materiały ze spotkania POBIERZ