30.09.2015 roku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie. Lider projektu i partnerzy spotkali się w Portugalii. Organizatorem spotkania, na którym omawiano przyszłe działania w ramach projektu, było Associação Intercultural Amigos da Mobilidade.


11.01.2016 r. odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerskie, którego organizatorem była Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce. Tym razem partnerzy spotkali się w Polsce. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania i zaplanowano realizację kolejnych zadań.


18-19.05.2016 r w Radomiu (Polska) odbyło się III międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego. Spotkanie organizowane było przez Partnera polskiego - Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy.
W spotkaniu uczestniczyło 11 przedstawicieli Partnerów projektu. Celem spotkania było omówienie stanu realizacji prac nad bieżącymi rezultatami oraz zaplanowanie prac na kolejny okres 6 m-cy.


07-08.09.2016 r w Erfurcie (Niemcy) odbyło się IV międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego. Spotkanie organizowane było przez Partnera niemieckiego - Handwerksammer Erfurt. Celem spotkania było wspólne omówienie rezultatów O3 – O5, zarządzanie bieżące oraz raportowanie dla Lidera, omówienie i zaplanowanie działań na kolejnych 6 m-cy.


18-19.01.2017 r w Erfurcie (Niemcy) odbyło się V międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego, którego organizatorem był Partner niemiecki - Handwerksammer Erfurt. Celem spotkania było wspólne omówienie dotychczas osiągniętych rezultatów, zarządzanie bieżące, raportowanie dla Lidera, sporządzenie raportu przejściowego z realizacji projektu dla FRSE - Narodowej Agencji Programu Erasmus+, omówienie i zaplanowanie działań na kolejnych 6 m-cy.


23-24.05.2017 r. w Portugalii odbyło się VI międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego, którego organizatorem był Partner portugalski - Associação Intercultural Amigos da Mobilidade. Celem spotkania było wspólne omówienie dotychczas osiągniętych rezultatów, zarządzanie bieżące, omówienie stanu realizacji prac nad bieżącymi rezultatami oraz zaplanowanie prac na następnych 6 m-cy.

Materiały ze spotkania POBIERZ


28.11.2017 r. w Radomiu (Polska) odbyło się VII międzynarodowe spotkanie zespołu projektowego projektu pn. „Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy” (Recognition of vocational qualifications for the purpose of transfer on the European job market), współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, którego organizatorem był Partner polski - Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy.

Celem spotkania było wspólne omówienie dotychczas osiągniętych rezultatów oraz stanu realizacji prac nad bieżącymi rezultatami, zarządzanie bieżące, zaplanowanie prac na następne m-ce m.in. prac nad rezultatami oraz organizacji międzynarodowych konferencji na temat rozpoznawania kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy w Portugalii, Niemczech i Polsce. Na zakończenie spotkania wydano uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu.