Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce zajmuje się publikacją podręczników, zeszytów naukowych i skryptów oraz innych materiałów dydaktycznych, także ich promocją.

Autorami podręczników są pracownicy naukowo-dydaktyczni WSES w Ostrołęce, a także innych uczelni. Wymiernym efektem pracy Wydawnictwa są wydane publikacje.

Zachęcamy naszych studentów do zapoznania się naszymi publikacjami. Dostępne są one w Bibliotece Uczelni. Uczelnia wydaje co roku zeszyt naukowy z serii Opracowania - Raporty - Materiały.