WŁADZE


REKTOR
dr Kazimierz K. Parszewski

PROREKTOR
mgr Wiesława Bloch

DZIEKAN
dr Jerzy Kijowski

KANCLERZ
mgr Kazimierz K. Bloch

KWESTOR
dr inż. Ireneusz Żuchowski

 

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WSES

 • dr hab. Zbigniew Kudrzycki prof. WSES
 • dr Kazimierz K. Parszewski prof. WSES
 • dr Marek Tański
 • dr Marta Bloch
 • dr Jerzy Kijowski
 • dr inż. Ireneusz Żuchowski
 • mgr Wiesława Bloch
 • mgr Wiesław Piaściński

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA WSPÓŁPRACUJĄCA Z WSES

 • dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska
 • dr hab. Piotr Bórawski
 • mgr Artur Morawski
 • mgr inż. Cezary P. Pilcicki
 • mgr Tadeusz Olszewski
 • mgr Krystyna Antoszewska
 • mgr Paweł Niewiadomski


Wszyscy pracownicy WSES posiadają bogate doświadczenia w pracy zawodowej poza szkolnictwem. Pełnili lub pełnią aktualnie funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach prywatnych, organizacjach non profit, instytucjach publicznych lub w swojej karierze zawodowej prowadzili własną działalność gospodarczą. Zdecydowana większość pracowników Uczelni pełniła i pełni role trenerów, ekspertów w różnych programach i projektach realizowanych na terenie całego kraju.