Wydział Zarządzania i Logistyki stanowi jednostkę organizacyjną Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kształci studentów na I oraz II stopniu studiów prowadząc kierunek zarządzanie.

Wszystkie kierunki studiów prowadzone w ramach Wydziału Zarządzania i Logistyki mają profil ogólnoakademicki. Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach każdego kierunku studiów prowadzone są specjalności określone w programach kształcenia. Absolwenci studiów prowadzonych w ramach Wydziału uzyskują następujące tytuły zawodowe:

 • studia I stopnia – licencjat,
 • studia II stopnia – magister.

Wydział Zarządzania i Logistyki ukierunkowany jest na praktyczną stronę wiedzy i reaguje na potrzeby rynku - między innymi poprzez uruchamianie nowych specjalności na realizowanych kierunkach, wprowadzanie nowych zajęć
o charakterze praktycznym, a także organizowanie fakultatywnych spotkań studentów z osobami, które odniosły sukces w różnych segmentach rynku, w gospodarce wolnorynkowej. Ofertę dla studentów uzupełniają interesujące praktyki zawodowe.

Na Wydziale Zarządzania i Logistyki działalność dydaktyczną i naukową prowadzą nauczyciele akademiccy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Są to cenieni w świecie nauki wykładowcy, którzy nie tylko posiadają wiedzę teoretyczną, ale i bogate doświadczenie praktyczne. W konsekwencji realizują oni proces dydaktyczny wykorzystując najnowsze trendy, jak również wiedzę naukową wspomaganą przez narzędzia multimedialne. Zajęcia odbywają
się w formie wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów, seminariów oraz warsztatów.

Kierunek: ZARZĄDZANIE

SPECJALNOŚCI
 • Business Marketing Management
 • Transport-spedycja-logistyka (TSL)
 • Psychologia w biznesie
 • Negocjacje i sprzedaż
 • HR manager i coaching biznesowy

OPŁATY

Studia I stopnia (licencjackie)
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Czesne:

 • 1700 zł/sem. (340 zł- m-c) (I- II semestr)
 • 2000 zł/sem. (400 zł- m-c) (III-IV semestr)
 • 2200 zł/sem. (440 zł- m-c (V-VI) semestr)

Studia II stopnia ( magisterskie)
Opłata rekrutacyjna:
0 zł. - dla absolwentów WSES w Ostrołęce i Wydziału Zamiejscowego UTH w Płońsku
85 zł - dla absolwentów innych uczelni.
Czesne:
 • 2450 zł./I-III sem.(409 zł. m-c)
 • 1500zł. /IV sem. (4 raty)