W Uczelni funkcjonuje Fundusz Pomocy Materialnej, którego beneficjentami są studenci WSES w Ostrołęce, spełniający warunki określone w odpowiednich przepisach prawnych oraz Regulaminie Pomocy Materialnej.
Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w roku akademickim 2016/17 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomogę

Miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż:

  • od 01.11.2016 r. – 1051,70 zł/netto na osobę w rodzinie

Dochód z gospodarstwa rolnego 1 ha przeliczeniowy za 2015 rok wynosi 1975 zł. Dokumenty wymagane do składanych wniosków wymienione są we wnioskach o dane stypendium.

Studenci, którzy zainteresowani są ubieganiem o stypendium w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 proszeni są o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie od 01 kwietnia 2017 r. do 14 maja 2017 r.

Przy obliczaniu dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego brany będzie dochód gospodarstwa domowego z poprzedniego roku podatkowego tzn. 2016. W semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 można składać wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. Wnioski prosimy składać osobiście w Sekretariacie Uczelni.

W razie pytań proszę dzwonić pod numer 29 769 10 34.

 

 DO POBRANIA