ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI (Dla zainteresowanych możliwość poszerzenia programu studiów o moduł językowy).


 

CEL STUDIÓW

 • przekazywanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zamówieniami publicznymi.

 

GRUPA DOCELOWA

Studia adresowane są do osób:

 • odpowiedzialnych za przygotowanie przetargów publicznych, za prowadzenie postępowań w przetargach,
 • przedsiębiorców biorących i planujących udział w przetargach publicznych,
 • zainteresowanych problematyką zamówień publicznych oraz chcących poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie zamówień publicznych.

 

 PROGRAM STUDIÓW

 

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzą specjaliści w zakresie zamówień publicznych, wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni ekonomicznych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje prof. Dr hab. Andrzej Borowicz arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


ABSOLWENCI STUDIÓW
Otrzymują dyplom (świadectwo) ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. oraz certyfikat Audytora Wewnętrznego TÜV Akademia Polska.


ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia podyplomowe trwają 1 rok. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: sobota, niedziela (w godz. 9:00 - 17:00 ) i obejmują 12 zjazdów. Planowany termin rozpoczęcia studiów październik.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Opłata za Studia Podyplomowe wynosi 2450 zł oraz wpisowe w wysokości 500 zł. Istnieje możliwość wpłaty w ratach. Opłata ta obejmuje otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzących zajęcia. Bank Pocztowy o/Ostrołęka nr 14-1320 1104-2987 0286 2000 0001 lub w kasie uczelni.

 

Dane kontaktowe:

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce / WSES /
  ul. Kołobrzeska 15
  07-401 Ostrołęka
  dr Ireneusz Żuchowski
  tel. (29) 769 - 10 - 34
  izuchowski@wses.edu.pl
  www.wses.edu.pl