ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (Dla zainteresowanych możliwość poszerzenia programu studiów o moduł językowy).


 

CEL STUDIÓW

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych.

 

GRUPA DOCELOWA

Studia adresowane są do osób:

 • Studia adresowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

 

 PROGRAM STUDIÓW

 

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzą specjaliści w zakresie zamówień publicznych wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni ekonomicznych


ABSOLWENCI STUDIÓW
Otrzymują dyplom (świadectwo) ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r.


ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia podyplomowe trwają 1 rok. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym sobota, niedziela (w godz. 9:00 - 17:00) i obejmują 10 zjazdów. Planowany termin rozpoczęcia studiów październik.

 

Opłata za Studia Podyplomowe wynosi 1250 zł oraz wpisowe w wysokości 500 zł. Istnieje możliwość wpłaty w ratach. Opłata ta obejmuje otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzących zajęcia.
Bank Pocztowy o/Ostrołęka nr 14-1320 1104-2987 0286 2000 0001 lub w kasie uczelni.


WYMAGANE DOKUMENTY

 

Dane kontaktowe:

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce / WSES /
  ul. Kołobrzeska 15
  07-401 Ostrołęka
  dr Ireneusz Żuchowski
  tel. (29) 769 - 10 - 34
  izuchowski@wses.edu.pl
  www.wses.edu.pl