ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ (Z certyfikatem Auditora wewnetrznego. Dla zainteresowanych możliwość poszerzenia programu o egzamin na Pełnomocnika jakości).


 

CEL STUDIÓW

 • przekazywanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością
 • przygotowanie słuchaczy do roli audytora wewnętrznego w placówkach oświatowych

 

GRUPA DOCELOWA

Studia adresowane są do osób:

 • odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością we wszystkiego typu placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach),
 • pracowników oświaty zainteresowanych problematyką zarządzania jakością i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie

 

Słuchacze studiów podyplomowych po ich ukończeniu mogą przystąpić do egzaminów celem uzyskania certyfikatów wydawanych przez TÜV Akademia. Egzaminy odbywają się w Ostrołęce.

 

 PROGRAM STUDIÓW

 

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzą trenerzy TÜV Akademia Polska, wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni ekonomicznych oraz praktycy zarządzania jakością.


ABSOLWENCI STUDIÓW
Otrzymują dyplom (świadectwo) ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. oraz certyfikat Audytora Wewnętrznego TÜV Akademia Polska.


ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia podyplomowe trwają 1 rok. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: sobota, niedziela (w godz. 9:00 - 17:00 ) i obejmują 12 zjazdów. Planowany termin rozpoczęcia studiów październik.


WYMAGANE DOKUMENTY

 

Opłata za Studia Podyplomowe wynosi 1600 zł oraz wpisowe w wysokości 500 zł. Istnieje możliwość wpłaty w ratach. Opłata ta obejmuje otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzących zajęcia. Ponadto słuchacz ponosi koszt certyfikatu wpłacając opłatę bezpośrednio na konto TÜV Akademii w wysokości 300 zł. Certyfikaty wydawane są w języku polskim lub angielskim lub niemieckim. Koszt wydania certyfikatu w dodatkowej wersji językowej wynosi 75 zł. Bank Pocztowy o/Ostrołęka nr 14-1320 1104-2987 0286 2000 0001 lub w kasie uczelni.

 

Dane kontaktowe:

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce / WSES /
  ul. Kołobrzeska 15
  07-401 Ostrołęka
  dr Ireneusz Żuchowski
  tel. (29) 769 - 10 - 34
  izuchowski@wses.edu.pl
  www.wses.edu.pl