ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z CERTYFIKATEM AUDITORA WEWNĘTRZNEGO ORAZ CERTYFIKATEM PEŁNOMOCNIKA JAKOŚCI TÜV (Studia
z certyfikatem Auditora wewnętrznego oraz certyfikatem Pełnomocnika jakości TÜV).


 

CEL STUDIÓW

 • przekazywanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością
 • przygotowanie słuchaczy do roli auditora wewnętrznego

 

GRUPA DOCELOWA

Studia adresowane są do osób:

 • odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach urzędach jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacjach,
 • zainteresowanych problematyką zarządzania jakością i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie

 

Słuchacze studiów podyplomowych po ich ukończeniu mogą przystąpić do egzaminów celem uzyskania certyfikatów wydawanych przez TÜV Akademie Rheinland GmbH:

 • Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania.
 • Pełnomocnika Jakości TÜV

Egzaminy odbywają się w Ostrołęce.

 

 PROGRAM STUDIÓW

 

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzą trenerzy TÜV Akademia Polska, wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni ekonomicznych oraz praktycy zarządzania jakością.


ABSOLWENCI STUDIÓW
Otrzymują dyplom (świadectwo) ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. oraz certyfikat Audytora Wewnętrznego i certyfikat Pełnomocnika Jakości TÜV Akademie Rheinland GmbH.


ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia podyplomowe trwaj 1 rok. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym sobota, niedziela (w godz. 9:00 - 17:00) i obejmują ok. 12 zjazdów.


WYMAGANE DOKUMENTY


Opłata za Studia Podyplomowe wynosi 2450 zł oraz wpisowe w wysokości 500 zł. Istnieje możliwość wpłaty w ratach. Opłata ta obejmuje otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzących zajęcia. Ponadto słuchacz ponosi koszt certyfikatu audytora wewnętrznego w wysokości 200 zł oraz koszt certyfikatu Pełnomocnika jakości w wysokości 520 zł (ceny zawierają również opłatę za egzamin) wpłacając opłatę bezpośrednio na konto TÜV Akademii.
Certyfikaty wydawane są w języku polskim lub angielskim lub niemieckim. Koszt wydania certyfikatu w dodatkowej wersji językowej wynosi 75 zł.

 

Dane kontaktowe:

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce / WSES /
  ul. Kołobrzeska 15
  07-401 Ostrołęka
  dr Ireneusz Żuchowski
  tel. (29) 769 - 10 - 34
  izuchowski@wses.edu.pl
  www.wses.edu.pl