Szukasz studiów wyższych w Ostrołęce ? Jeśli TAK wybierz Wyższą Szkołę Ekonomiczno - Społeczną w Ostrołęce. Uczelnia kształci na kierunku ZARZĄDZANIE, w specjalnościach:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie samorządem terytorialnym
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie relacjami z klientem
  • Menadżer jakości
  • Podatki i Rachunkowość

Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele w Ostrołęce.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym tradycyjnie nazywanym obroną pracy dyplomowej przygotowanej w trakcie trzeciego roku studiów. Serdecznie zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce. Jeśli studia w Ostrołęce - to tylko WSES!