Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce tworzą Samorząd Studentów, który jest niezawisłym i demokratycznym wyrazicielem interesów i opinii całej społeczności studenckiej.
Organem samorządu WSES w Ostrołęce jest Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. W skład URSS wchodzi 9 przedstawicieli wszystkich roczników studentów, wybieranych corocznie spośród społeczności studenckiej.
URSS współuczestniczy z organami uczelni w ustalaniu trybu i zasad przyznawania oraz rozdziału pomocy materialnej dla studentów oraz czynnie uczestniczy w pracach na rzecz społeczności studenckiej.