Dotychczas ukazały się publikacje:

 

 • Zarządzanie w Placówce Oświatowej - Podręcznik dyrektora szkoły
 • Podstawy metod wyceny przedsiębiorstw
 • Reklama - Wybrane zagadnienia
 • Przeobrażenia Gospodarki Polskiej w Przededniu Integracji z Unią Europejską
 • Wyzwania dla Gospodarki Polskiej w Zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie i Marketing 3 - Zagadnienia Wybrane
 • Zarządzanie 4 - Zagadnienia Wybrane
 • Zeszyty Naukowe 7 - Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce
 • Zeszyty Naukowe 6 - Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce
 • Zeszyty Naukowe 5 - Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce
 • II Rzeczpospolita w Publicystyce Sowieckiej
 • Rola Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Rozwoju Kurpiowszczyzny