PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE TO LEPSZA SKUTECZNOŚĆ ABSOLWENTÓW ZSZ NR 1 NA LOKALNYM I REGIONALNYM RYNKU PRACY.