PEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY nr POKL.07.04.00-14-012/12.


Cel projektu: powrót na rynek pracy osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie zatrudnienia przez uczestników pozostających bez zatrudnienia do końca lipca 2014 r., zamieszkujących na terenie powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęka. Projekt realizowany jest przez Partnerstwo:

 • Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Społeczną w Ostrołęce w partnerstwie z Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki oraz Ostrołęckim Forum Gospodarczym.


Uczestnicy projektu:


Projekt skierowany jest do 32 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) zamieszkałych w województwie mazowieckim na terenie powiatu ostrołęckiego lub miasta Ostrołęka.


Uczestnicząc w projekcie możesz otrzymać wsparcie w formie:

 • poradnictwa zawodowego,
 • poradnictwa psychospołecznego,
 • szkolenia - w zawodzie sprzedawca,
 • szkolenia - w zawodzie pracownik obsługi biurowej,
 • stażu i stypendium stażowego,
 • praktyki i stypendium podczas jej trwania,
 • zatrudnienia subsydiowanego i wynagrodzenia w czasie tego zatrudnienia.


Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
07-401 Ostrołęka
Ul. Kołobrzeska 15
Tel. 29 769 10 34
e-mail: niepelnosprawni74@wses.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Deklaracja uczestnictwa
 • Oświadczenie o sytuacji na rynku pracy
 • Życiorys zawodowy
 • Oświadczenie nt. przetwarzania danych osobowych
 • Rezygnacja z udziału w projekcie
 • Regulamin naboru