W ramach projektu „Rozpoznanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy” zostaną zorganizowane trzy konferencje upowszechniające: w Polsce, Niemczech i Portugalii.


Zapraszamy na międzynarodową konferencję na temat "Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy", która odbędzie się w dniu 18.04.2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty projektu oraz omówione możliwości wykorzystania Modelu Rozpoznawania kwalifikacji zawodowych dla potrzeb ich transferu na europejskim rynku pracy. Projekt „Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy” (Recognition of invocatio qualifications for the purpose of transfer on the European job market) nr 2015-1-PL01-KA202-016632 realizowany jest w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zaproszenie na konferencję


W dniu 21.03.2018 r. w Erfurcie (Niemcy) odbyła się międzynarodowa konferencja na temat rozpoznawania kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy, organizowana w ramach projektu pn. „Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy” (Recognition of vocational qualifications for the purpose of transfer on the European job market), współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. Podczas konferencji zaprezentowane zostały rezultaty projektu, omówione możliwości wykorzystania Modelu Rozpoznawania kwalifikacji zawodowych dla potrzeb ich transferu na europejskim rynku pracy na rynkach Niemiec, Polski, Portugalii dla potrzeb poszczególnych grup docelowych, a uczestnicy konferencji zapoznani zostali z platformą ICT do porównywania wymagań kompetencyjnych dla zawodów elektryk i mechanik pojazdów samochodowych oraz poradnikiem wykorzystania Modelu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do innych zawodów i wybranych rynków pracy.


W dniu 06.03.2018 r. w Barcelos (Portugalia) miała miejsce międzynarodowa konferencja na temat rozpoznawania kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy, organizowana w ramach projektu pn. „Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy” (Recognition of vocational qualifications for the purpose of transfer on the European job market), współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. Podczas konferencji zaprezentowane zostały rezultaty projektu, omówione możliwości wykorzystania Modelu Rozpoznawania kwalifikacji zawodowych dla potrzeb ich transferu na europejskim rynku pracy na rynkach Niemiec, Polski, Portugalii dla potrzeb poszczególnych grup docelowych, a uczestnicy konferencji zapoznani zostali z narzędziem ICT do porównywania wymagań kompetencyjnych dla zawodów elektryk i mechanik pojazdów samochodowych oraz poradnikiem wykorzystania Modelu jako narzędziem do samodzielnego i praktycznego wykorzystania Modelu.