W ramach projektu „Rozpoznanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy” zostaną zorganizowane trzy konferencje upowszechniające: w Polsce, Niemczech i Portugalii.