Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę w ramach szkolnictwa wyższego. Celem programu jest poprawa jakości kształcenia. Partnerskimi uczelniami WSES w Ostrołęce są Universidad Castilla La Mancha (Hiszpania) i Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja). Studenci zainteresowani studiami na ww. uczelniach, proszeni są o zgłoszenie chęci udziału w Biurze Rektora WSES. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej partnerów. Zainteresowanych studentów odsyłamy również na stronę programu: www.erasmusplus.org.pl.

WSES może podejmować w roku 2016/2017 m.in. następujące działania:

  • wyjazdy studentów na studia
  • wyjazdy studentów na praktyki

 

Stypendia w programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający. Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, do którego wyjeżdża student. W ramach studiów licencjackich student może wyjechać maksymalnie na 12 m-cy. Minimalny okres pobytu na studiach to 3 m-ce, a na praktyce - 2 m-ce.

 

Wymagania względem kandydatów:

  • dobra znajomość języka obcego
  • średnia ocen za ostatni semestr co najmniej 3,5
  • zaangażowanie w działalność uczelni
  • posiadanie statusu studenta co najmniej II roku studiów


Szanowni Studenci
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce wspiera mobilność zagraniczną studentów poprzez realizację projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt POWER umożliwia podniesienie kompetencji zawodowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni (minimum 3 m-ce) lub praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (minimum 2 m-ce).
Odbycie części procesu kształcenia za granicą jest cennym doświadczeniem wzbogacającym edukację formalną w uczelni macierzystej. Studenci, dzięki mobilności zagranicznej, rozwijają umiejętność porozumiewania się w języku obcym, kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, przedsiębiorczość i samodzielność. W efekcie zwiększają się ich szanse na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia
w Polsce i za granicą.
Działania w ramach projektu są realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+. Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ oraz http://erasmusplus.org.pl/power/ w celu pozyskania szczegółowych informacji.
Zainteresowanych studentów zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji (zakładka „Rekrutacja”).