1. Studium porównawcze krajowych systemów formalnego kształcenia zawodowego z uwzględnieniem europejskich I krajowych ram kwalifikacji

 2. Baza opisów kwalifikacji i efektów kształcenia dla zawodów elektryk i mechanik pojazdów samochodowych

 3. Studium porównawcze systemów kształcenia zawodowego w zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych w edukacji formalnej, identyfikacji efektów kształcenia oraz określenie efektów kształcenia wspólnych i różnicujących kraje partnerskie

 4. Raport – Wymagane kompetencje zawodowe na typowych stanowiskach pracy w zawodach: Elektryk, Mechanik pojazdów samochodowych (Polska, Niemcy, Portugalia)

 5. Studium porównawcze wymaganych kompetencji zawodowych na typowych stanowiskach pracy w zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych na przykładzie Polski, Niemiec, Portugalii.

 6. Studium porównawcze zakładanych efektów kształcenia formalnego w zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych z oczekiwaniami pracodawców na rynku pracy w Polsce, Niemczech i Portugalii

 7. Model Rozpoznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych dla potrzeb ich transferu na europejskim rynku pracy w Niemczech, Polsce, Portugali – wersja testowa

 8. Model Rozpoznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych dla potrzeb ich transferu na europejskim rynku pracy w Niemczech, Polsce, Portugali – wersja finalna

 9. Rekomendacje ekspertów w zakresie funkcjonowania i wykorzystania Modelu w praktyce oraz opracowania narzędzia ICT wykorzystującego ten Model

 10. Narzędzie informatyczne do porównania wymagań kompetencyjnych dla zawodów elektryk i mechanik pojazdów samochodowych

 11. Platforma ICT dostępna pod adresem http://transvetjob.itee.radom.pl

 12. Poradnik wykorzystania Modelu Rozpoznawania kwalifikacji zawodowych dla potrzeb ich transferu na europejskim rynku pracy w odniesieniu do innych zawodów i wybranych rynków pracy