1. Studium porównawcze krajowych systemów formalnego kształcenia zawodowego z uwzględnieniem europejskich I krajowych ram kwalifikacji

  2. Baza opisów kwalifikacji i efektów kształcenia dla zawodów elektryk i mechanik pojazdów samochodowych

  3. Studium porównawcze systemów kształcenia zawodowego w zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych w edukacji formalnej, identyfikacji efektów kształcenia oraz określenie efektów kształcenia wspólnych i różnicujących kraje partnerskie

  4. Raport – Wymagane kompetencje zawodowe na typowych stanowiskach pracy w zawodach: Elektryk, Mechanik pojazdów samochodowych (Polska, Niemcy, Portugalia)

  5. Studium porównawcze wymaganych kompetencji zawodowych na typowych stanowiskach pracy w zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych na przykładzie Polski, Niemiec, Portugalii.

  6. Studium porównawcze zakładanych efektów kształcenia formalnego w zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych z oczekiwaniami pracodawców na rynku pracy w Polsce, Niemczech i Portugalii

  7. Model Rozpoznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych dla potrzeb ich transferu na europejskim rynku pracy w Niemczech, Polsce, Portugali – wersja testowa

  8. Model Rozpoznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych dla potrzeb ich transferu na europejskim rynku pracy w Niemczech, Polsce, Portugali – wersja finalna

  9. Rekomendacje ekspertów w zakresie funkcjonowania i wykorzystania Modelu w praktyce oraz opracowania narzędzia ICT wykorzystującego ten Model

  10. Narzędzie informatyczne do porównania wymagań kompetencyjnych dla zawodów elektryk i mechanik pojazdów samochodowych

  11. Poradnik wykorzystania Modelu Rozpoznawania kwalifikacji zawodowych dla potrzeb ich transferu na europejskim rynku pracy w odniesieniu do innych zawodów i wybranych rynków pracy