Szanowni Pracownicy WSES w Ostrołęce

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ są szansą na sprawdzenie i doskonalenie własnych umiejętności. Stanowią również szansę na inicjowanie i pogłębianie współpracy z zagranicznymi partnerami. Zachęcamy Państwa do zgłaszania chęci udziału w programie w Biurze Rektora.