Młodzi ludzie mają problem z uzyskaniem zatrudnienia zgodnego z wykształceniem zawodowym na rynku pracy w krajach UE. Poszczególne kraje członkowskie mają różnorodne systemy kształcenia zawodowego, utrudniające zrozumienie w innym kraju umiejętności i kwalifikacji zawodowych uzyskanych w kraju macierzystym. Ponadto brak jest narzędzi pozwalających na i9dentyfikację w innym kraju umiejętności i kompetencji zawodowych uzyskiwanych przez absolwentów w ramach krajowych systemów kształcenia zawodowego, co utrudnia zatrudnianie absolwentów z innego kraju.

Celem projektu jest zapewnienie łatwiejszego rozpoznania umiejętności i kwalifikacji zawodowych na rynku pracy w Niemczech, Polsce i Portugalii na przykładzie zawodów elektryk oraz mechanik pojazdów samochodowych, ułatwiającego ich transfer. Projekt przedstawi nie tylko różnice wyników kształcenia zawodowego w wybranych krajach, lecz również odniesie te wyniki do oczekiwań pracodawców w tych krajach. Przyczyni się on do większego zrozumienia wśród decydentów potrzeby zmian doprowadzających do większej spójności i ogólnego uproszczenia narzędzi tak, aby wspierać tworzenie europejskiego obszaru umiejętności i kwalifikacji, w którym osoby uczące się i pracownicy będą mogli swobodnie przemieszczać się w celach związanych z praca lub dalszym uczeniem się. Projekt zwiększy współpracę między środowiskiem kształcenia i szkolenia a środowiskiem pracy. Projekt pomoże szkołom zawodowym, menedżerom oświaty, konsultantom metodycznym lepiej przygotowywać i wdrażać europejskie plany rozwoju.