DO POBRANIA

 

Kandydaci składają następujące dokumenty

  • świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • kwestionariusz osobowy (wewnętrzny druk Uczelni)
  • kserokopię dowodu dokonania opłaty za postępowanie rekrutacyjne
  • trzy fotografie (wymóg jak przy dowodzie osobistym)
  • kserokopię dowodu osobistego
  • Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł + 9 zł za indeks i legitymację

Zapis na studia możliwy jest w oparciu o system elektronicznej rekrutacji WSES lub bezpośredniow Uczelni - Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15, Tel. (0) 769 10 34